Books

august 1999
proză scurtă fantastică “Atingerea zilei de mâine
Tomorow’s touch” (fantastic short stories)

traversarea
august 2007
volumul „Traversarea” / the book “Crossing