left
Fundatia Inter-Art Fundatia Inter-Art
         bine ai venit / welcome
Fundaţia Inter-Art Foundation Aiud, Romania
  home Portal AiudOnline  
  home Centrul Cultural L. Rebreanu  
menu
menu  
PAGINĂ MENŢINUTĂ DE AIUDONLINE.RO
căutare rapidă aiudeni
cauta Ai o legătură cu Aiudul?
înscrie-te acum în lista
aiudenilor de pretutindeni.
fotolix.ro fotolix.ro
 
expozitii mailart inter-art exhibitions  
tabara "inter-art" artcamp 2012 | catalog 15 ani / 15 years catalogue
Expoziţia Internaţională de Mail Art "EX LIBRIS ÎN SECOLUL XXI”
Alba Iulia 2012
The Mail Art International Exhibition “EX LIBRIS IN THE XXITH CENTURY”

Consiliul Judeţean Alba | Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, Alba Iulia
Fundaţia „Inter-Art” Aiud | Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud

În parteneriat  cu : Muzeul National al Unirii Alba Iulia
  Alba County Council | “Lucian Blaga” Alba County Library
The „Inter-Art” Foundation Aiud |„Liviu Rebreanu” Cultural Center Aiud

In cooperation with : National Museum of Unification in Alba Iulia
Organizează Expoziţia Internaţională de Mail Art
„EX LIBRIS ÎN SECOLUL XXI”

Alba Iulia 2012
  Organize The Mail Art International Exhibition
“EX LIBRIS IN THE XXITH CENTURY”

Alba Iulia 2012

Joi, 20 septembrie 2012
Orele 11,00: Sesiunea de comunicări
EX LIBRIS ÎN SECOLUL XXI
Locul: Sala Unirii, Muzeul National al Unirii, Alba Iulia

Orele 13,00: Vernisajul Expoziţiei Internaţionale de Mail Art cu tema : EX LIBRIS ÎN SECOLUL XXI
Locul: Muzeul National al Unirii, Alba Iulia

 

Thursday, 20th of September 2012
11,00 am: Communication session
EX LIBRIS IN THE XXITH CENTURY
Place: Unification Hall, National Museum of Unification in Alba Iulia

13,00 pm: Opening of the International MaiArt Exhibition with theme : EX LIBRIS IN THE XXITH CENTURY
Place: National Museum of Unification in Alba Iulia


Premii / Prizes    
Premiul I / Ist Prize   prize
    Petyo Damyanov (Bulgaria)
Premiul II / IInd Prize   prize
    Lukasz Cywicki (Polonia)
Premiul III / IIIrd Prize   prize   prize
    Károly Zöld Gyöngyi (Romania)   David Mohallatee (SUA)

Participă cu lucrări artişti din 23 de ţări
de pe toate continentele lumii :
  Participates with works artists from 23 countries
from all over the world :
Carolina Busquets (Chile), Elena Gjorgjievska (Macedonia), David Mohallatee (SUA), Eva Mazzucco (Austria), Rodni Hipp (SUA), Gül Pamuk (Turcia), Lukasz Cywicki (Polonia), Yudit Vidal Faife (Cuba), Murat Ertürk (Turcia), Mahpeyker Yönsel (Turcia), Husein Sljivo (Bosnia&Herzegovina), Petyo Damyanov (Bulgaria), Galina Petkova (Bulgaria), Horváth Attila (Ungaria), Patricia Goodrich (SUA), Valentin Kulev (Bulgaria), Christiana Iliopoulou Hopârtean (Grecia), Xia Li (China), Cozmolici Victoria (Rep.Moldova), Patrick Cauvin (Haiti), Floriana Iliopoulou (Grecia), Kareem Helmy (Egipt), Reem Hassan (Egipt), Răileanu Estela (Rep. Moldova), Damó István (Ungaria), Giuseppe Strano Spitu (Spania), Marina Maroz (Belarus), Dimitar Velichkov (Bulgaria), Lojze Kalinsek (Slovenia), Zümrüt Özmen (Turcia), Perla Bajder (Argentina), Mariana Felcman (Argentina), Marta Romer (Australia), Snezana Kezele (Serbia)

România: Károly Zöld Gyöngyi, Adriana Lucaciu, Alexandru Jakabhazi, Alexandru Rădulescu, Anca Smărăndache, Balog Ştefan, Rodica Strugaru, Oana Rău - Cotuna, Riglea Esmeralda, Elena Cristea, Anca Sas, Elena Nicolaescu, Sima Cristian, Agneta Covrig, Caratănase Răzvan - Constantin, Jankó - Szép Noémi - Abigél, Filimon Lucica, Răileanu Ioan, Horváth Gyöngyvér, Diana Mureşan, Maria Cristina Oneţ, Corina Păcurar, Ioan Hădărig, Hurmuzache Daniela Andreea, Balajti Károly László, Balajti László, Ciofîrlă Anca Maria, Rodica Pungea, Andrei Bakó, Mihaela Bakó

Received works:

Ex Libris este un semn al proprietăţii şi denotă cui îi apartine o anumită carte. Adesea acestea sunt imagini care conţin numele colecţionarului sau a bibliofilului. Graficienii şi pictorii sunt cei care au transformat acest semn în adevarate operă de artă. În esenţă, ilustrație de mici dimensiuni care se pune la începutul sau la sfârșitul unui text (tipărit sau manuscris), al unui capitol etc.; ornament pe coperta unei cărți; clișeu folosit în tipografie pentru ornamentație.

Lansăm invitaţia către artişti din lumea întreagă să re-evalueze noţiunea ex librisului conform standardelor şi interpretărilor specifice secolului XXI. Lăsând deoparte tradiţii legate de tehnică şi abordare vă provocăm la noi abordări fără nici o frontieră, aplicând tehnici de la cele clasice până la grafica pe computer.

 

Ex Libris is a sign of properties, and shows to whom belongs a certain book. It is often used to indicate ownership of a book, as in „from the books of...” or „from the library of...”. The graphic artists and painters transformed this sign in real art works, essentially small illustrations which are used at the beginning or at the end of a text (printed or manuscript), from a chapter; ornament for the cover of a book,negative used in printing house for adornment.

We launch the invitation to the artists from the entire world to reevaluate the meaning of ex libris according to the specific interpretation and standards of the XXIth century. We are challenging You for new approaches applying techniques from the classical ones to computer graphics.

Pentru perioada 27 - 29 septembrie 2012 (care include şi data vernisajului expoziţiei de mail art) propunem şi un simpozion pe tema „EX LIBRIS ÎN SECOLUL XXI” la care să fie invitaţi artişti plastici, scriitori, poeţi din ţară şi străinătate. Se vor organiza dezbateri, mese rotunde, discuţii pe tema dată.   For 27-29 september 2012 (the period includes also the date of the mail art exhibition opening) we propose a symposium „EX LIBRIS IN THE XXITH CENTURY” at which to be invited fine artists, poets from the country and abroad. There will be round table discussions on the established theme.
DETALII PRIVIND PARTICIPAREA LA EXPOZIŢIA MAIL ART   DETAILS OF PARTICIPATION AT THE MAIL ART EXHIBITION

Tema lucrărilor: EX LIBRIS ÎN SECOLUL XXI”
Tehnica: liberă | Numărul lucrărilor: minim 2 lucrări  |  Dimensiunea: max. A5 (14,8 x 21cm | 5,83 x 8,27 inch)

Ultima dată de trimitere a lucrărilor: 25 august 2012,  ora 12.00 (lucrările sosite până la această dată)

 

Theme of the works: EX LIBRIS IN THE XXITH CENTURY”
Free technique | Number of works: minimum 2 works  |  Format: max. A5 (14,8 x 21cm | 5,83 x 8,27 inch)

Deadline: 25th of August 2012, 12:00 AM (arrival date of the works)

PREMII EX LIBRIS   PRIZES
Pentru cele mai bune idei EX LIBRIS organizatorii vor acorda urmatoarele premii:
Marele premiu:  800 €
Premiul I: 500 €  |  Premiul II: 300 €  |  Premiul III: 200 €
  For the best Ex Libris ideas the organizers will offer the following prizes:
Big prize:  800 €
1st prize: 500 €  |  2nd prize: 300 €  |  3rd prize: 200 €
/* In urma hotararii juriului se aduc modificari regulamentului prin procesul verbal incheiat in data de 3 septembrie 2012.   / * After the jury's decision amends the regulation by the protocol signed on 3rd September 2012.
PROCES VERBAL
Incheiat azi, 03. 09.2012 cu ocazia jurizarii lucrarilor expozitiei internationale de mail art „Ex Libris in secolul XXI”.

Art.1
  Membrii juriului:
1.Mioara Pop (Director-Biblioteca Judeteana „Lucian Blaga” Alba)
2.Ioan Hadarig (Manager- Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud)
3.Stefan Balog (Presedinte- Fundatia „Inter-Art” Aiud)

Art.2

S-a  hotarat neacordarea Marelui Premiu in valorare de 800 euro.

Art.3

Se acorda premiul I in valoare de 500 euro, premiul II in valoare de 300 euro si doua premii III in valoare de 150 euro fiecare.

Art.4

Juriul a hotarat acordarea premiilor dupa cum urmeaza:
Premiul I: PETYO DAMYANOV (Bulgaria)
Premiul II: LUKASZ CYWICKI (Polonia)
Premiul III: KAROLY ZOLD GYONGYI (Romania), DAVID MOHALLATEE (S.U.A.)    

Art.5

Expedierea premiilor acordate revine Fundatiei Inter-Art, inclusiv plata impozitului de 16% pe sumele acordate.

Art.6

Decizia juriului este definitiva, nu se accepta contestatii .
  WRITTEN RECORD
Concluded today 3rd of September 2012 with the occasion of judging the artworks of the Mail Art International Exhibition „Ex Libris in the XXIth Century” Alba Iulia 2012.

Article 1
Members of the jury:
1. Mioara Pop ( Director - “Lucian Blaga” Alba County Library)
2. Ioan Hadarig (Manager – „Liviu Rebreanu” Cultural Center Aiud)
3. Stefan Balog (President – „Inter-Art” Foundation Aiud)

Article 2
Has been decided not to offer the big prize of 800 €

Article 3
It will be offered the 1st prize in amount of 500 €, 2nd prize in amount of 300 € and two 3rd prizes in amount of 150 € each.

Article 4
The jury decided to grant the prizes to:
1st prize: PETYO DAMYANOV (Bulgaria)
2nd prize: LUKASZ CYWICKI (Poland)
3rd prize: KAROLY ZOLD GYONGYI (Romania), DAVID MOHALLATEE (S.U.A.)

Article 5

The sending of the prizes will be accomplished by the Inter-Art Foundation as well as the payment of 16% tax for the offered amounts.

Article 6

The decision of the jury is final, there are no appeals accepted.

Juriul va fi format din artisti si oameni de cultura din partea institutiilor organizatoare. Juriul are dreptul de a acorda sau nu premiile propuse, in functie de criteriul selectiv propus si de nivelul artistic al lucrarilor primite. Decizia juriului este definitiva, nu se accepta contestatii.   The jury will be composed of artists and people from the field of culture of the organizing institutions. The jury has the right to award or not the proposed prizes, in accordance with the selective criterion and artistic level of the received works.The jury’s decision is final and there is no appeal.

Fiecare participant trebuie să completeze formularul de înscriere, care se poate descărca de la adresa      www.inter-art.ro sau se poate cere pe email de la adresa info@inter-art.ro

Participanţii vor primi catalogul  expoziţiei. Lucrările nu se returnează, ele vor intra în patrimoniul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba Iulia şi a Fundaţiei „Inter-Art” Aiud.
 

Participants must complete the entry form that can be either downloaded from www.inter-art.ro, or requested by email at info@inter-art.ro.

The participants will receive the catalogue of the exhibition. The works will be not returnable, they will enter into the “Lucian Blaga” Alba County Library and the „Inter-Art” Foundation’s patrimony.

EXPEDIEREA LUCRĂRILOR   SENDING THE WORKS

Lucrările se trimit la:
Fundaţia „Inter-Art” Aiud | Ştefan Balog
515200 - Aiud,  C.P. 40, Judeţul Alba, Romania            
(Vă rugăm expediaţi lucrările numai în format plic. Nu se acceptă colete. Specificati: Continut fara scop comercial)

Informaţii suplimentare:
info@inter-art.ro      tel. 004-0723-969911  

 

Submission of final works:
Fundaţia „Inter-Art” Aiud | Ştefan Balog
515200 - Aiud,  C.P. 40, Judeţul Alba, Romania            
(We accept ONLY works sent as letters (in an envelope, NOT package). Specify: No Commercial Value)

Further information and details at:
info@inter-art.ro      tel. 004-0723-969911


descarcã: 
  - detaliile:   descarca (222 kb) - descarca (107 kb)
  - formularul de inscriere   descarca (241 kb) - descarca (69 kb)
 
download: 
  - details:   descarca (214 kb) - descarca (106 kb)
  - entry form   descarca (241 kb) - descarca (69 kb)
top
right  
  img
 
img  
Powered by Robilix WEB       Copyright AiudOnline.ro ©
:: 2002 - 2010 ::
Portal Aiud  |  Robilix - Web Design & Identity  |  Foto Robilix  |  Fundatia "Inter-Art"  |  Centrul Cultural "L. Rebreanu" Aiud  |  Loteria vizelor  |  Rent a car  |  Stiri Auto  |