left
Fundatia Inter-Art Fundatia Inter-Art
         bine ai venit / welcome
Fundaţia Inter-Art Foundation Aiud, Romania
  home Portal AiudOnline  
  home Centrul Cultural L. Rebreanu  
menu
menu  
PAGINĂ MENŢINUTĂ DE AIUDONLINE.RO
căutare rapidă aiudeni
cauta Ai o legătură cu Aiudul?
înscrie-te acum în lista
aiudenilor de pretutindeni.
fotolix.ro fotolix.ro
 
proiecte inter-art projects  
Tabăra Internaţională de Grafică Wine-Art International Graphic Artcamp
 
Jidvei S.R.L.                   Fundaţia "Inter - Art" Foundation Aiud                  Centrul Cultural "L. Rebreanu" Cultural Center Aiud
Organizează
Tabăra Internaţională de Grafică WINE-ART International Graphic Artcamp
Jidvei - ediţia a II-a, 27 august - 3 septembrie 2008
Imagini / Photos
aristi lucrand / artist working
austria Eva Mazzucco

IMG_1225.JPG
foto: robert lixandru
(www.fotolix.ro)
bulgaria Temenuga Hristova

IMG_1294.JPG
foto: robert lixandru
(www.fotolix.ro)
germania Gerd Messmann

IMG_1276.JPG
foto: robert lixandru
(www.fotolix.ro)
haiti Patrick Cauvin

IMG_1307.JPG
foto: robert lixandru
(www.fotolix.ro)
maroc Chemao Mountassir

IMG_1202.JPG
foto: robert lixandru
(www.fotolix.ro)
ungaria Szaban Gyorgy

IMG_1273.JPG
foto: robert lixandru
(www.fotolix.ro)
romania Alexandru Iuga

IMG_1602.JPG
foto: robert lixandru
(www.fotolix.ro)
romania Andrei Bako

IMG_1215.JPG
foto: robert lixandru
(www.fotolix.ro)
romania Horvath Gyongyver

IMG_1385.JPG
foto: robert lixandru
(www.fotolix.ro)
 
romania Stefan Balog

IMG_1268.JPG
foto: robert lixandru
(www.fotolix.ro)
 

alte imagini / other photos
alte imagini / other photos

IMG_1570.JPG
foto: robert lixandru
(www.fotolix.ro)
panorama photos

1.jpg
foto: robert lixandru
(www.fotolix.ro)
artisti lucrand / artists working

IMG_5049a.jpg
foto: horvath laszlo
deschiderea oficiala / official opening

IMG_4896a.jpg
foto: horvath laszlo
expozitia de inchidere a taberei /
the art camp's final exhibition

img
foto: horvath laszlo
expozitia de inchidere a taberei /
the art camp's final exhibition

img
foto: iuliu horvath

Participanţi / Participants

austria Eva Mazzucco
bulgaria Temenuga Hristova
germania Gerd Messmann
haiti Patrick Cauvin
maroc Chemao Mountassir
ungaria Szaban Gyorgy
romania Alexandru Iuga
romania Andrei Bako
romania Horvath Gyongyver
romania Stefan Balogconducător tabără /
camp leader:

Ştefan Balog

director artistic /
art director:

Ioan Hădărig

coordonatori /
coordinators:

Adriana Bucur
Maria Cristina Oneţ


locul taberei /
place of the camp:
Hotel Transilvania, Alba Iulia


deschiderea festivă /
the opening

miercuri/wednesday
27 august 2008, ora 10:00

expoziţia de închidere /
final exhibition

miercuri/wednesday
3 septembrie 2008, ora 19:00

 

Sponsor unic:
JIDVEI S.R.L.

Always the good wine was associated with art. At Jidvei we understand the importance of each detail for a successful creation, this is the reason of our involvement in the Wine-Art initiative.From the first edition we noticed how each artist's personality and style lead to special creations,which not only put in value the wine, but also put the accent on how this is perceived by each person.

And if for regular experts a good wine could be rised at rank of art work,we hope that from this new combination wine-art, to obtain unique images, about which this experts to be pleased.

Necşulescu Claudiu
president Jidvei SRL

Întotdeauna vinul bun a fost asociat cu arta. La Jidvei înţelegem importanţa fiecărui detaliu pentru o creaţie de succes, acesta fiind şi motivul implicării noastre în iniţiativa Wine-Art. Încă de la prima ediţie am observat cum personalitatea şi stilul fiecăruia dintre artişti au dus la creaţii deosebite ce nu numai că au pus în valoare vinul, dar au şi reliefat modul în care acesta este perceput de fiecare în parte.

Şi, dacă pentru adevăraţii cunoscători, un vin bun poate fi ridicat la rang de operă de artă, sperăm ca din această nouă alăturare să rezulte imagini unice de care acestia vor fi încântaţi.

Necşulescu Claudiu
preşedinte Jidvei SRL


The WINE ART project propose in a national premiere a professional graphics camp, where the artists from different parts of the world create unique labels having the name of Jidvei's wine. This way the art of producing wine becomes one with visual art and the creative fantasy of the participants, leading to a symbiosis which offer's to experts bottles of wine as an artistic object. Beyond the cause and effect concept, this project had also an interactive nature through which wine ennobled art and art personalized the wine. In both cases Time will give that deserved appreciation to good quality art works. Thank You to my fellow artists, who accepted the invitation to participate at the 1st edition of the WINE ART camp, and we hope that we succeeded to begun a new tradition.

Ştefan Balog / President, "Inter-Art" Foundation Aiud

Proiectul WINE ART propune în premieră naţională o tabără profesionistă de grafică unde artişti plastici din diferite colţuri ale lumii crează etichete unicat purtând emblema vinului de Jidvei. Astfel, arta producerii vinului se contopeşte armonios cu arta vizuală şi fantezia creatoare a participanţilor, ducând la o simbioză care oferă cunoscătorilor sticle de vin cu grad de obiect artistic. Dincolo de conceptul cauză şi efect, acest proiect a avut şi un caracter interactiv prin care vinul a înnobilat arta şi arta a personalizat vinul. În ambele cazuri Timpul va acorda acea binemeritată apreciere specifică lucrărilor de artă de bună calitate. Mulţumesc colegilor mei artişti care au acceptat invitaţia de a participa la prima ediţie a taberei WINE ART şi sperăm că prin aceasta am reuşit să punem bazele unei noi tradiţii.

Ştefan Balog / Preşedinte, Fundaţia "Inter-Art" Aiud


Wine-Art it's joining the cultural projects of the Inter-Art Brand, through which we want to create an other contemporary artistic space.

Starting with the verse of Omar Khayyan “ Oh, the wine inundates me with it's great light!” we succeeded in a September, when the sun was burning the rust leaves and the dew from the grape, one of the most important cultural events of year 2007.

Here in the heart of Transylvania the wine of Jidvei and the graphic art was ennobled in an unique experiment. Fine artists from: Haiti, Morocco, Austria, Slovenia, Hungary, Albania, Kosovo and Romania proposed an artistic redefine for the image of a collection wine.

Ioan Hădărig
art director, "Inter-Art" Foundation Aiud

Wine-Art se înscrie în cadrul proiectelor culturale, marca Inter-Art Aiud, prin care se gândeşte un alt spaţiu artistic contemporan.

Pornind de la versul lui Omar Khayyam “ O, vinul mă inundă în marea lui lumină!” s-a reuşit, într-un septembrie arzând rugina frunzelor şi roua de pe bobul de strugure, unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului 2007.

S-au înnobilat, aici, în inima Transilvaniei, vinul de Jidvei şi arta grafică într-un experiment unic. Artişti plastici din: Haiti, Maroc, Austria, Slovenia, Ungaria, Albania, Kosovo şi România au propus o redefinire artistică pentru imaginea unui vin de colecţie.

Ioan Hădărig
director artistic, Fundaţia "Inter-Art" Aiud

top
right  
  img
 
img  
Powered by Robilix WEB       Copyright AiudOnline.ro ©
:: 2002 - 2010 ::
Portal Aiud  |  Robilix - Web Design & Identity  |  Foto Robilix  |  Fundatia "Inter-Art"  |  Centrul Cultural "L. Rebreanu" Aiud  |  Loteria vizelor  |  Rent a car  |  Stiri Auto  |